!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

 

HEJ OCH VÄLKOMMEN!

På denna webbsida kan du hitta information om vår förening, våra gemensamma utrymmen, tvättstugor, parkering, sophantering och dina rättigheter och skyldigheter som medlem i föreningen . 


Det är föreningens styrelse som har ansvaret för föreningens verksamhet och som sköter mycket av föreningens löpande ärenden.

Mer information får du genom att bläddra och läsa i vår hemsida.

Nu kan läsa föreningens medlemstidning direkt på hemsidan.

Se under fliken "Kontakt" för info om vår fastighets/ekonomiskförvaltare.

Inloggningen är endast till styrelsen. Medlemmarna har tillgång till hemsidan och behöver inte logga in för att läsa nyheter eller information gällande föreningen.

Mvh

Styrelsen

 

Årstämma + Extrastämma

2018-02-17

OBS! ÄNDING AV DATUM

 

Härmed kallas medlemmarna i Brf Västertorp

till ordinarie årsstämma

 

Tid:        Onsdagen den 28 februari 2018 kl 19.00

Plats:    Mysingen, Broddgränd 25

 

DAGORDNING (Se tidigare dagordning)

 

 

 

OBS! ÄNDING AV DATUM

 

 

 

 

Härmed kallas medlemmarna i Brf Västertorp

till extra årsstämma

 

Tid:        Onsdagen den 14 mars 2018 kl 19.00

Plats:    Mysingen, Broddgränd 25

 

DAGORDNING (Se tidigare dagordning)

 

 

 

BRF VÄSTERTORP

Styrelsen

 

 

Kallelsen, Stadgarna och Årsredovisningen finns tillgängliga på hemsidan; www.brfvastertorp.se

Årstämma + Extra stämma

2018-01-28

BRF VÄSTERTORP

 

Härmed kallas medlemmarna i Brf Västertorp

till ordinarie årsstämma

 

Tid:                      Torsdagen den 22 februari 2018 kl 19.00

Plats:                   Mysingen, Broddgränd 25

 

DAGORDNING

1         Stämmans öppnande.

2         Godkännande av dagordningen.

3         Val av ordförande vid stämman.

4         Val av protokollförare vid stämman.

5         Upprättande av röstlängd.

6         Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

7         Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

8         Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

9         Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

10      Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

11      Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

12      Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.

13      Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

14      Val av revisor och suppleant samt auktoriserad revisor.

15      Val av valberedning.

16      Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt föreningens stadgar.

17      Förslag till nya stadgar.

18      Stämmans avslutande.

 

 

Härmed kallas medlemmarna i Brf Västertorp

till extra årsstämma

 

Tid:                      Torsdagen den 8 mars 2018 kl 19.00

Plats:                   Mysingen, Broddgränd 25

 

DAGORDNING

1         Stämmans öppnande.

2         Godkännande av dagordningen.

3         Val av ordförande vid stämman.

4         Val av protokollförare vid stämman.

5         Upprättande av röstlängd.

6         Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

7         Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

8         Fastställande av nya stadgar.

9         Stämmans avslutande.

 

 

BRF VÄSTERTORP

Styrelsen

 

 

Kallelsen,Stadgarna och Årsredovisningen finns tillgängliga på hemsidan; www.brfvastertorp.se

Fönstermålning

2017-12-21

Fönstermålningen rullar på enligt schema. Ojämna sidan på Brodd-
gränd är klar nu lagom till jul. Fram till jul ägnar målarfirman sig åt trappfönster och källarlokaler. Efter nyår kör de igång igen.

Vecka 2 börjar de på Puckgränd 9—25. Företaget kommer att avisera
med en översiktlig information i portarna samt detaljerad info i brevlådan 5 dagar innan önskat tillträde. Det är viktigt att vi alla föl-
jer de anvisningar som Stockholms fönsterrenovering kommer med så att arbetet kan löpa på så smidigt som möjligt.

Den som har källarlokal/förråd med fönster måste lämna tillträde.
De som utför renoveringen heter Stockholms fönsterrenovering AB.
Enligt föreningens stadgar är medlem skyldig att lämna tillträde till företrädare för föreningen för att utföra arbeten. Om så ej sker kan föreningen begära handräckning av kronofogden.

Grillar

2017-09-20

På våra gräsytor står ett antal grillar även när de inte används. Det är inte bara det att det ser skräpigt ut utan ytorna används också av lekande barn som kan göra sig illa på grillarna.

De grillar som inte är undanställda till höststädningen den 21 oktober kommer att omhändertas för att senare hamna i container. Samma sak gäller för enstaka stolar och andra lösa föremål.

Tänk på att inte använda utrymmet under balkongerna som förvaring. Allt som går att stiga upp på för att komma upp på balkongen är till glädje för tjuvar.

Styrelsen

Lagningsarbete på Broddgränd

2017-09-20

Måndagen den 25 sep påbörjas rörarbete under gatan på Broddgränd. Man kommer att gräva upp gata. Det kommer att bli driftstopp på värmen på jämn sida men ev några små driftstopp för andra sidan broddgränd.

Fönsterrenovering

2017-06-14

I augusti kommer renovering av fönster att påbörjas i föreningen. Renoveringen avser utvändig målning av föreningens fönster och fönsterdörrar i lägenheter, trapphus och lokaler. De som utför renoveringen heter Stockholms fönsterrenovering AB.

Företaget kommer att avisera en översiktlig information i portarna samt detaljerad info i brevlådan 5 dagar innan önskat tillträde i augusti.

Det är viktigt att vi alla följer de anvisningar som Stockholms fönsterrenovering kommer med i augusti så att arbetet kan löpa på så smidigt som möjligt.

Om någon medlem vägrar föreningen tillträde till lägenheten kan medlemmen bli betalningsskyldig. 

Föreningen kan vända sig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att komma in i lägenheten.

Vänligen,Styrelsen.

Matavfallsåtervinningen har kommit igång

2017-03-20

Matavfallsåtervinningen har kommit igång. Ni kan hämta påsar och kärl vid källaringången på puckgränd 12. Ett tips är att lägga tidningspapper i botten på påsen.

 

I sophusen finns kärl för matavfallet längs in. Det är viktigt att vi inte lägger något annat än papperspåsarna och mat i dessa kärl.

Fönstermålning kommer att ske under året

2017-03-20

Under 2017 kommer vi att måla om alla fönster i föreningen. Ner infomration kommer när det närmar sig.

Lekplatserna kommer att göras om under våren

2017-03-20

Under våren 2017 kommer lekplatserna i föreningen att göras om. Vi kommer att ta bort sanden och byta ut gungor.

Extra föreningsstämma - Antagande av nya stadgar

2015-04-16

 

Nya Stadgar (PDF) att ladda ner

 

Tid:     Torsdagen den 16 april 2015 kl 19.00

Plats:  Mysingen, Broddgränd 25

 

DAGORDNING

 

  1. 1.     Stämmans öppnande.
  2. 2.     Godkännande av dagordningen.
  3. 3.     Val av ordförande vid stämman.
  4. 4.     Val av protokollförare vid stämman.
  5. 5.     Upprättande av röstlängd.
  6. 6.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
  7. 7.     Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
  8. 8.     Fastställande av nya stadgar.
  9. 9.     Stämmans avslutande.

 

 

BRF VÄSTERTORP

 

Styrelsen

 

Utskriftvänlig version

Kalender

Feb 2018
V Ti On To Fr
v5 1234
v6 567891011
v7 12131415161718
v8 19202122232425
v9 262728

Styrelsechat

Inga nya inlägg sedan ditt senaste besök.