!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen

Medlemmar

Omkring 300 personer, fördelat på 237 lägenheter är medlemmar i vår förening.Årstämma


En gång om året kallas alla medlemmar till årsstämma. Årsstämman hålls regelmässigt i februari. Då framlägger den avgående styrelsen sin förvaltningsberättelse och ekonomiska redovisning. När revisorerna sagt sitt beslutar stämman om ansvarsfrihet för styrelsen. Sedan väljs ny styrelse och nya revisorer. Räkenskapsåret är brutet och omfattar tiden från den 1:a september till den 30:e augusti. Årsstämman skall hållas före februari månads utgång enligt stadgarna. Årstämman utser också en valberedning som kommer med förslag på personer till förtroendeposter.Extra stämma

Styrelsen kan kalla till extra stämma om det finns något särskilt skäl. Det har förekommit i samband med upprustingprogrammet och för att anta stadgeändringar vilket kräver beslut av två stämmor.