!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Våra hus

Historia

Alla hus i vår förening blev inflyttningsklara hösten 1950 till januari 1951. Många av medlemmarna i vår förening har bott här hela tiden och kan berätta om den första tiden. Husen som är av en typ som kallas smalhus, som är vanlig i Stockholms förorter från 1930-, 40-, och 50-talet.

Smalhus är långa hus med genomgående lägenheter som har fönster åt motsatta håll. Lägenheterna är ljusa och anses ha goda planlösningar. Kring husen har man ofta sparat ursprunglig natur.Tiden kring 1950 var efterkrigstid med kärva ekonomiska förhållanden. Vissa byggmaterial var av enkelt slag och en hel del reperationer har gjorts under årens lopp. Bland annat har några sjunkande källargolv fått stadgas upp. Ändå måste man säga att husen i stort sett är gediget byggda.

Några "sjuka" hus, som man talar om idag, byggdes inte på den tiden.Ett faktablad om Västertorp från Stockholms Stadsmuseum.

Renovering

En renovering av föreningens fastigheter har utförts under åren 1993-1994.

Fastigheterna har försetts med nya yttertak inklusive plåtbeslag, hängrännor, säkerhetsräcken, bärande konstruktioner och undertäckning. De tidigare enkupiga takteglet har bytts ut mot betongpannor.

På balkongerna har över- och kantbetong bilats bort och defekt armering har bytts ut.

Nya aluminiumräcken och nya skärmar har monterats. Fönster, fönsterdörrar och entrépartier har målats.

VA-anläggningen, dvs rörledningar för vatten- och avloppsförsörjning i kök och badrum har ersatts med nya. Dessa har installerats i slitsar i fasaderna.

Syftet med denna lösning var att minska framtida risk för vattenskador och underlätta underhållsarbeten på VA-anläggningen. Samtliga badrum är upprustade till gällande normer för våtrum.Fjärrvärme

From januari 2000 har föreningen fjärrvärmeuppvärmning av våra lägenheter som är en av våra största utgiftsposter. Fönstermålning


Under 2002-2004 gjordes en utvändig fönstermålning i samtliga lägenheter i föreningen.