!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bo i bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt innebär att du har stora möjligheter att påverka ditt boende. När du "köper" en bostadsrätt så överlåter den tidigare innehavaren sin andel i föreningen till dig. Innan överlåtelsen är klar så måste du bli antagen som medlem i föreningen. Detta beslut fattas av föreningens styrelse.Vår förening äger husen på Broddgränd och Puckgränd med tillhörande garage och parkeringsplatser.

Som innehavare får du en andel i föreningens förmögenhet samt rätten att utnyttja lägenheten. Du äger alltså juridiskt sett inte lägenheten.

Varje månad betalar du en avgift till föreningen. Avgifterna för lägenheterna bestäms av vår förenings styrelse. Avgiften bestäms av lägenhetens andelsvärde som bestämdes när husen byggdes 1950-51 och själva föreningen bildades 1952. Avgiften ska täcka föreningens kostnader för underhåll, drift, räntor och amorteringar.

Du, tillsammans med övriga medlemmar, väljer på årsstämman en styrelse som ansvarar för det löpande arbetet i föreningen.  Det är viktigt att inse att alla medlemmar har ett ansvar för att fastigheten sköts. En god ekonomi innebär ett tryggt boende.

 

Akut felanmälan

Vid akut felanmälan, kontakta i första hand föreningen 

Störningar 

Tänk på att det är lyhört i fastigheterna.

Ljudet från tex rör, kranar, toaletter, tvätt- och diskmaskiner samt hög volym på TV eller radio kan höras genom väggar, tak och golv. För allas trevnad beakta ovanstående och tänk på ljudnivån efter klockan 22.00. Vid fest informera dina grannar i god tid genom tex att sätta upp en lapp i trapphuset. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trappa och tvättstuga.

Läs vidare på Lägenhetsskötsel.

 

​Grillning

Att grilla hör ju sommaren till. Men det är inte tillåtet att grilla på balkonger av förklariga skäl. Grannarna får ju röken från grillen. Dessutom kan fasad och balkong-skydd bli skadade. Bär gärna ut grillen på gräsmattan och varför inte inta måltiden där också.

Som lägenhetsinnehavare är du skyldig att du se till att även övriga i ditt hushåll och dina gäster visar hänsyn till övriga boenden.

 

Rökning

Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Detsamma gäller att kasta fimpar på marken utanför våra portar eller från balkongerna.

 

Husdjur

Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i direkt anslutning till fastigheten, vid t ex i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning. För husdjur i lägenheterna gäller allmänna lagar och bestämmelser.

Se även Stockholm Stads regler Att äga och ha djur i Stockholm.