!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lägenhetsskötsel

LÄGENHETSSKÖTSEL

 

Det är du själv som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att din lägenhet är fräsch. Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Men du får inte ge dig på bärande konstruktioner och avlopp hur som helst. Arbetet ska utföras med respekt och ödmjukhet gentemot omgivningen. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång med större arbeten.

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbete i lägenheten.
Ur bostadsrättslagen (1991:614) kap.7 Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

 

Vi har gasledningar i fastigheterna så iaktta stor försiktighet om du ska borra i väggarna i köket.


Samtliga fönsterrutor står lägenhets-innehavaren för (även yttre).


Stadgarna föreskriver i detalj vad föreningen har ansvar för och den enskilde medlemmen har ansvar för.

Fråga styrelsen om du är tveksam.

Några tips
Din lägenhet ska vara utrustad med fungerande brandvarnare.

 

Om du tänker installera spisfläkt så är det bara kolfilterfläkt som är godkänt.

Måla inte balkonggolv med fukttät färg. Då stannar fukten kvar i betongen vilket leder till frostsprängning som förstör balkongen i förtid.

Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket. Blomlådor på fönsterbleck är av säkerhetsskäl inte tillåtna.

Var sparsam med varmvatten och lämna inte vatten rinnande i onödan. Det är t.ex. din skyldighet att se till att kranpackningen byts när vatten står och droppar. Kostnader för vatten betalas av alla boende gemensamt.

Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.

Långvarig vintervädring leder till energiförluster. Vädra istället ”kort och stort” och reglera ned värmen med radiatorventilerna. Ha gärna lite svalare i rum som du ej använder så ofta och i sovrum.

Vid installation av markiser bör du ta kontakt med styrelsen. En strävan bör vara att få en enhetlig färgsättning som möjligt när det gäller markiser och balkongskydd.

Barnvagnar får inte förvaras i entréer och trapphus på grund av brandsäkerhetsföreskrifter. 

 

Maskinerna får bara kopplas till kallvatten, inte till varmvattnet.


 

ANDRAHANDSUTHYRNING

Ett enstaka rum får du hyra ut utan att fråga om lov.

Ladda ner Ansökan om andrahandsuthyrning (pdf-fil)

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten.