!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor/Återvinning

För våra sopor finns två sophus utplacerade, ett på Puckgränd och ett på Broddgränd. I respektive sophus finns flera kärl för avfall samt  två behållare för glas, en för plåtburkar och en för batterier. Sophuset på Puckgränd  töms en gång per vecka medan sophuset på Broddgränd töms två gånger per vecka.


Pappersåtervinning

I anslutning till sophusen finns det kärlskåp för tidningar.

Matavfallsåtervinning
Matavfall läggs i papperspåsar och lämnas i kärlen längst in i sophusen. Det är viktigt att inte lägga annat än avsedda papperspåsar och matavfall i dessa kärl.

Grovsopor 
Container för grovsopor finns utplacerad antingen på Broddgränd eller på Puckgränd (Se medlemstidningen Kontakten gällande dagarna)  Grovsopor får inte ställas utanför sophusen och inte heller i källargångarna.

Elektronisk 
Elektriskt och elektroniskt avfall får inte slängas i container för grovsopor. 

Se vidare dokumentet Ordningsföreskrifter under Stadgar