!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Biluppställning

Garage

Föreningen äger garagen öster om Puckgränd och mellan Broddgränd och Puckgränd. Styrelsen har en kölista. Du tecknar ett separat kontrakt med föreningen för garageplats.

Parkeringsplatser

Föreningen äger parkeringsplatserna vid Puckgränd och Broddgränd. Styrelsen har en kölista. Du tecknar separat kontrakt med föreningen för parkeringsplats.

Endast medlemmar i Brf Västertorp äger rätt att hyra parkering/garage plats.

Andrahandsuthyrning är inte tillåten.

Då parkering/garage platsinnehavarens medlemskap med Brf Västertorp upphör avslutas även rätten att hyra parkering/garage plats. En medlem kan således inte direkt överlåta sin parkering/garage plats på annan, inte heller då ägarbyte av bostadsrätt sker.

Hyra

Garage: 325 kronor per månad.

Parkering: 200 kronor per månad 

Gatuparkering

För närvarande gäller att man får parkera på Broddgränds och Puckgränds udda sida. 

Enligt skyltar vid vändplatserna är det förbjudet att parkera på

Broddgränd torsdag kl 08.00 – 16.00
Puckgränd onsdag kl 08.00 – 16.00

​Under tiden 1 december till 15 maj.

 

På parkvägarna och vändplanerna samt framför portarna får man naturligtvis inte parkera.

Var vänlig respektera detta!!!