!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Grillar

Publicerad: 2017-09-20
Uppdaterad: 2017-09-23

På våra gräsytor står ett antal grillar även när de inte används. Det är inte bara det att det ser skräpigt ut utan ytorna används också av lekande barn som kan göra sig illa på grillarna.

De grillar som inte är undanställda till höststädningen den 21 oktober kommer att omhändertas för att senare hamna i container. Samma sak gäller för enstaka stolar och andra lösa föremål.

Tänk på att inte använda utrymmet under balkongerna som förvaring. Allt som går att stiga upp på för att komma upp på balkongen är till glädje för tjuvar.

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Lagningsarbete på Broddgränd

Publicerad: 2017-09-20
Uppdaterad: 2017-09-20

Måndagen den 25 sep påbörjas rörarbete under gatan på Broddgränd. Man kommer att gräva upp gata. Det kommer att bli driftstopp på värmen på jämn sida men ev några små driftstopp för andra sidan broddgränd.

Utskriftvänlig version

Fönsterrenovering

Publicerad: 2017-06-14
Uppdaterad: 2017-06-14

I augusti kommer renovering av fönster att påbörjas i föreningen. Renoveringen avser utvändig målning av föreningens fönster och fönsterdörrar i lägenheter, trapphus och lokaler. De som utför renoveringen heter Stockholms fönsterrenovering AB.

Företaget kommer att avisera en översiktlig information i portarna samt detaljerad info i brevlådan 5 dagar innan önskat tillträde i augusti.

Det är viktigt att vi alla följer de anvisningar som Stockholms fönsterrenovering kommer med i augusti så att arbetet kan löpa på så smidigt som möjligt.

Om någon medlem vägrar föreningen tillträde till lägenheten kan medlemmen bli betalningsskyldig. 

Föreningen kan vända sig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att komma in i lägenheten.

Vänligen,Styrelsen.

Utskriftvänlig version

Matavfallsåtervinningen har kommit igång

Publicerad: 2017-03-20
Uppdaterad: 2017-03-20

Matavfallsåtervinningen har kommit igång. Ni kan hämta påsar och kärl vid källaringången på puckgränd 12. Ett tips är att lägga tidningspapper i botten på påsen.

 

I sophusen finns kärl för matavfallet längs in. Det är viktigt att vi inte lägger något annat än papperspåsarna och mat i dessa kärl.

Utskriftvänlig version

Fönstermålning kommer att ske under året

Publicerad: 2017-03-20
Uppdaterad: 2017-03-20

Under 2017 kommer vi att måla om alla fönster i föreningen. Ner infomration kommer när det närmar sig.

Utskriftvänlig version

Lekplatserna kommer att göras om under våren

Publicerad: 2017-03-20
Uppdaterad: 2017-03-20

Under våren 2017 kommer lekplatserna i föreningen att göras om. Vi kommer att ta bort sanden och byta ut gungor.

Utskriftvänlig version

Extra föreningsstämma - Antagande av nya stadgar

2015-04-16 kl 19:00 till 20:00

 

Nya Stadgar (PDF) att ladda ner

 

Tid:     Torsdagen den 16 april 2015 kl 19.00

Plats:  Mysingen, Broddgränd 25

 

DAGORDNING

 

  1. 1.     Stämmans öppnande.
  2. 2.     Godkännande av dagordningen.
  3. 3.     Val av ordförande vid stämman.
  4. 4.     Val av protokollförare vid stämman.
  5. 5.     Upprättande av röstlängd.
  6. 6.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
  7. 7.     Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
  8. 8.     Fastställande av nya stadgar.
  9. 9.     Stämmans avslutande.

 

 

BRF VÄSTERTORP

 

Styrelsen

 

Utskriftvänlig version